دوره و شماره: دوره 16، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 1-446 

مقاله پژوهشی

رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم

صفحه 3-30

سیده ساعده حسینی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها

صفحه 83-110

حجت اله رضائی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا


سیاست کیفری ایران در قبال بمب گذاری و راهکارهای اصلاح آن

صفحه 387-416

حسن قاسمی مقدم؛ نیکو نیک زر؛ مریم فرجی؛ علی تولایی