کلیدواژه‌ها = جرم‌انگاری
تعداد مقالات: 11
1. جرم انگاری در حوزه رمزارزها

دوره 18، شماره 21، بهار و تابستان 1400، صفحه 29-68

10.30513/cld.2021.1420.1230

عارف خلیلی پاجی؛ باقر شاملو


3. جرم انگاری پیش دستانۀ اعمال تروریستی

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 123-160

10.30513/cld.2020.803.1133

فرهاد شاهیده؛ امیرحسن نیازپور


4. جرم‌انگاری کتمان شهادت و چالش‌های آن در حقوق ایران

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-172

جمال بیگی


5. ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری

دوره 13، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 169-198

محمدباقر مقدسی؛ زهرا عامری


6. تکفیر، از مبانی ممنوعیتِ فقهی تا ضرورت جرم‌انگاری

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 189-220

عبدالرضا اصغری؛ سجاد روستائی


7. ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-118

محمد علی بابایی؛ میثم غلامی؛ فاطمة‌السادات هاشمی دمنه


8. جرم‌زدایی از جرایم ولگردی و تکدی‌گری

دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 127-146

اسماعیل هادی تبار؛ عادل علیپور


9. قاچاق عضو در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی

دوره 10، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 107-126

محسن عینی؛ زهرا نظری


10. حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 3-34

محمد آشوری؛ اسدالله میرزایی


11. اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 91-114

رحیم نوبهار