کلیدواژه‌ها = دیوان کیفری بین‌المللی
تعداد مقالات: 10
3. دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 83-110

حجت اله رضائی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا


6. چالش‌های نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبارزۀ مٶثر با دزدی دریایی

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-126

باقر شاملو؛ سیداحمد سجادی


7. بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-118

فاطمه حصارپولادی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور


9. امکان‌سنجی محاکمۀ اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بین‌المللی

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-166

محمدخلیل صالحی؛ محمد داوری


10. رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی به عفو جرایم بین‌المللی از منظر قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد

دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-134

امین زحمتکش؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی