کلیدواژه‌ها = دیوان کیفری بین‌المللی
اثربخشی دستورالعمل تالین 2017 میلادی بر صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در ایجاد صلح و امنیت سایبری بین‌المللی

دوره 19، شماره 23، مرداد 1401، صفحه 269-296

10.30513/cld.2022.3192.1502

علیرضا محقق هرچقان؛ محمدعلی اردبیلی (نویسنده مسئول)؛ ابراهیم بیگ زاده؛ محمدعلی مهدوی ثابت


دیوان کیفری بین المللی در آستانه دو دهه فعالیت: چالش ها و دستاوردها

دوره 16، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 83-110

حجت اله رضائی؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا


چالش‌های نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبارزۀ مٶثر با دزدی دریایی

دوره 15، شماره 15، فروردین 1397، صفحه 93-126

باقر شاملو؛ سیداحمد سجادی


بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 14، شماره 14، اسفند 1396، صفحه 91-118

فاطمه حصارپولادی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور


رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی به عفو جرایم بین‌المللی از منظر قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد

دوره 12، شماره 10، بهمن 1394، صفحه 105-134

امین زحمتکش؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی