کلیدواژه‌ها = سیاست جنایی
تعداد مقالات: 7
1. واکاوی سیاست جنایی قانون‌گذار در مادۀ ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 249-272

10.30513/cld.2020.737.1125

سید درید موسوی مجاب؛ رسول احمدزاده؛ سینا رستمی


2. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-70

حسنعلی موذن‌زادگان؛ محمد فرجی


4. ریزومیک شدن پیشگیری از جرم در پرتو ریزومیک شدن ارتکاب جرم

دوره 13، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 169-198

شهرداد دارابی


5. سیاست جنایی در ترازوی علم و دین

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 109-126

ابراهیم ابراهیمی؛ جواد ابراهیمی


6. از حقوق کیفری تا حقوق کیفری قراردادی‌شده

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 49-66

امیرحسن نیازپور


7. کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست جنایی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 67-90

سعید قماشی