مسئولیت مبتنی بر فعالیت مجرمانۀ مشترک در حقوق بین‌الملل کیفری

دوره 15، شماره 16، آبان 1397، صفحه 3-38

عارف رشنودی؛ محمدعلی اردبیلی


رویکرد حقوقی- جرم‌شناختی به مداخله ناظران در پیشگیری از جرم

دوره 16، شماره 18، اسفند 1398، صفحه 3-30

سیده ساعده حسینی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


آگاهی و توجه در رکن روانی قتل عمدی در نظام حقوقی ایران و آمریکا

دوره 14، شماره 13، تیر 1396، صفحه 3-32

کیومرث کلانتری؛ رضا رضایی؛ جواد مصلحی


ارتباط جرایم علیه اموال با مفاهیم حقوق مدنی

دوره 13، شماره 11، تیر 1395، صفحه 3-26

حسین میرمحمد صادقی؛ علی رحمتی


قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس

دوره 12، شماره 9، تیر 1394، صفحه 3-28

عادل ساریخانی؛ مرتضی میرزایی مقدم


جرم ارتداد در روایات

دوره 11، شماره 8، دی 1393، صفحه 3-24

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحسن موسوی‌فر


صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی‌علیه با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

دوره 10، شماره 5، تیر 1392، صفحه 3-38

حسین میرمحمد صادقی؛ علی ایزدیار


بررسی تطبیقی مرحلۀ تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

دوره 10، شماره 6، بهمن 1392، صفحه 3-32

محمد آشوری؛ روح‌اللّٰه سپهری


حقوق کیفری و توسعة اقتصادی ـ صنعتی

دوره 9، شماره 4، دی 1391، صفحه 3-34

محمد آشوری؛ اسدالله میرزایی


مطالعة تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری

دوره 9، شماره 3، مرداد 1391، صفحه 3-22

عباس زراعت؛ مجید صفری


حقوق بنیادین بزه‌دیده در فرایند دادرسی کیفری

دوره 8، شماره 2، دی 1390، صفحه 3-36

محمد آشوری؛ ابوالقاسم خدادی


پلورالیسم حقوقی

دوره 6، شماره 12، مرداد 1388، صفحه 3-14

حسین میرمحمدصادقی


ملاحظاتی دربارة اوراق موسوم به «دستور پرداخت

دوره 4، شماره 23، خرداد 1386، صفحه 3-12

امیرحسین فخاری