تعداد مقالات: 212
176. جرایم علیه صخره‌های مرجانی از منظر حقوقی و بزه‌دیده‌شناختی

دوره 16، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 211-238

مهدی صبوری‌پور؛ اصغر احمدی


177. ترجمه انگلیسی

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 256-265


178. ترجمه انگلیسی

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 257-266


179. گذار از جرم شناسی صلح ساز به سیاست جنایی صلح مدار

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 257-288

میلاد طاهریان؛ اسماعیل هادی تبار


180. «عقلانیت جنایی»؛ محدودیت‌ها و چالش‌ها (با تأکید بر جرائم خشونت‌بار)

دوره 16، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 239-270

فرهاد اللّٰه‌وردی؛ علی مهرابی


183. کیفیت احراز توبه با مطالعه موردی آرای دادگاه ها

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 323-350

10.30513/cld.2020.610

افشین عبداللهی


184. چکیده عربی

دوره 16، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 305-314

صقر صبوح


185. جرم‌شناسی تلفیقی: روایت چالش‌ها، به‌گزینی راهکارها

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 351-386

حسین غلامی؛ حسین جوادی حسین‌آبادی


186. چکیده انگلیسی

دوره 16، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 315-328


187. سیاست کیفری ایران در قبال بمب گذاری و راهکارهای اصلاح آن

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 387-416

حسن قاسمی مقدم؛ نیکو نیک زر؛ مریم فرجی؛ علی تولایی


188. ترجمه عربی

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 417-428


189. شناسنامه علمی نشریه

دوره 16، شماره 17، بهار و تابستان 1398


190. ترجمه انگلیسی

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 430-446


191. در تکاپوی صلح پایدار

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1387، صفحه 3-36

ابراهیم بیگ‌زاده


192. چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 3-34

10.30513/cld.2020.506.1091

محمود اسپانلو؛ ایرج گلدوزیان؛ کیومرث کلانتری


193. پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-68

10.30513/cld.2020.236.1030

لیلا پورنجفی قوشچی؛ حسین فخر؛ بابک پورقهرمانی


194. تعارض قوانین ـ تعریف و جایابی عامل ارتباط

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1387، صفحه 37-56

فرهاد خمامی‌زاده


195. لزوم تصویب مقرراتی در مورد حمل و نقل جاده‌ای مسافر

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1387، صفحه 57-68

امیرحسین فخاری


196. شهادت بر شهادت در حقوق کیفری ایران و انگلیس

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1387، صفحه 69-88

علیرضا قرجه‌لو


197. سیاست جنایی ترکیبی ایران در برابر بزهکاری زیست محیطی

دوره 17، شماره 19، بهار و تابستان 1399، صفحه 69-98

10.30513/cld.2020.962.1155

شهرداد دارابی


198. نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کیفری

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1387، صفحه 89-110

عبدالله خدابخشی؛ نیره عابدین‌زاده شهری


200. مبانی حق شرط در حقوق بین‌الملل و اسلام

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1387، صفحه 111-142

سیدمحمدحسن موسوی خراسانی