تعداد مقالات: 212
76. بازپژوهی جرم مرکب در حقوق کیفری ایران

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 85-108

محمدابراهیم شمس ناتری؛ فرشاد چنگایی؛ حامد رهدارپور


77. حکم اکراه منجر به فوت اکراه‌شونده در حقوق ایران

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-110

کیومرث کلانتری؛ رضا هادی‌زاده


78. ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-118

محمد علی بابایی؛ میثم غلامی؛ فاطمة‌السادات هاشمی دمنه


79. الگوها یا گونه‌های عدالت کیفری اطفال

دوره 10، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-106

حسین غلامی


80. پروندة شخصیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 89-118

باقر شاملو؛ مهدی گوزلی


82. رُمان «سال‌های ابری» در پرتو آموزه‌های جرم‌شناسی کودکان و نوجوانان

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-120

هادی رستمی؛ علی مولابیگی


83. اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رویۀ محاکم کیفری بین‌المللی

دوره 13، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 91-116

ولی‌اله نوری؛ سیدقاسم زمانی؛ مسعود راعی؛ محسن عبداللهی


84. بررسی شرایط و آثار معاملۀ اتهام در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 91-118

فاطمه حصارپولادی؛ مهین سبحانی؛ مجتبی جانی پور


85. چالش‌های نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبارزۀ مٶثر با دزدی دریایی

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 93-126

باقر شاملو؛ سیداحمد سجادی


86. گونه‌شناسی سیاست کیفری فنی در قبال جرم رمزنگاری اطلاعات از منظر آزادی‌گرایی و امنیت‌گرایی

دوره 10، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 97-126

محمد علی حاجی ده آبادی؛ مهدی خاقانی اصفهانی


87. ارزش مرزبانی: جغرافیا و امنیت در اسلام و جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 83-106

حسین آقابابایی


88. اصل قانونمداری در اعمال اداری

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 85-114

محمدرضا ویژه


89. اصل کاربرد کمینة حقوق کیفری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 91-114

رحیم نوبهار


90. «واکاوی عقد أمان در حمایت جانی از کافر مستأمَن(قتل عمد) از منظر فقه و ماده 310قانون مجازات اسلامی»

دوره 16، شماره 17، بهار و تابستان 1398، صفحه 99-128

مهدی معظمی گودرزی؛ احمد مومنی راد؛ محمد معظمی گودرزی


91. گونه‌شناسی مجازات شخص حقوقی

دوره 12، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 101-128

حسن پوربافرانی؛ مهدیه سیفی


92. قلمرو کیفری و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران

دوره 9، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 101-128

محمد علی بابایی؛ داور مهدوی


93. رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی به عفو جرایم بین‌المللی از منظر قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد

دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-134

امین زحمتکش؛ مجتبی جانی پور؛ مهین سبحانی


94. قاچاق عضو در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی

دوره 10، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 107-126

محسن عینی؛ زهرا نظری


95. بررسی جرم‌شناسانۀ مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 107-126

امیرحسن نیازپور


96. سیاست جنایی در ترازوی علم و دین

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 109-126

ابراهیم ابراهیمی؛ جواد ابراهیمی


97. «همکاری پلیس کشورها برای ارتقاءکارآمدی مبارزه علیه بزهکاری در پرتو اسناد بین‌المللی»

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 111-146

10.30513/cld.2020.613

عطاءاله رودگر کوه پر؛ بهزاد رضوی فرد


98. اعتبار حبس کمتر از 91 روز در حقوق کیفری ایران

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 111-136

ابولحسن شاکری؛ سیدمسعود حیدری


99. پیامدهای ناخواستۀ برنامه‌های پلیسی کنترل بازارهای خرید و فروش مواد مخدر

دوره 14، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-138

محمد فرجیها؛ آزاده صادقی


100. مقایسة تهاتر با دعوای متقابل در حقوق ایران

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 115-128

علیرضا حسنی؛ محسن بشیری