تعداد مقالات: 212
26. وضعیت دفاع دام‌گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران

دوره 9، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-50

حسنعلی موذن زادگان؛ عباس حسنی


27. عدالت اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوند

دوره 11، شماره 8، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-54

سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمحسن موسوی‌فر؛ هانیه هژبرالساداتی؛ محمدجعفر حبیب‌زاده


28. تحلیل جرم «اخلال در نظام اقتصادی کشور» از طریق قبول سپردۀ اشخاص در حقوق ایران

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-52

حسین سمیعی زنوز؛ محمدجعفر حبیب‌زاده؛ محمود صابر


29. تحلیل فعالیت شرکت‌های هرمی از منظر حقوق کیفری اختصاصی و مقایسۀ آن با بازاریابی شبکه‌ای

دوره 11، شماره 7، بهار و تابستان 1393، صفحه 27-52

حسین میرمحمد صادقی؛ محمد باقر گرایلی


30. چالش عدالت و کارایی در گفتمان مدیریت‌گرایی کیفری با تأکید بر حقوق ایران

دوره 12، شماره 9، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-54

راضیه قاسمی کهریزسنگی؛ محمد فرجیها


31. بررسی فقهی حقوقی تغییر مهریه

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-54

حسین نصرتی؛ عبدالرضا اصغری


32. کرامت‌مداری، راهبرد تعادل‌بخش میان امنیت و آزادی در گفتمان سیاست جنایی

دوره 15، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-62

فضل‌ الله فروغی؛ محمدهادی صادقی؛ بهرام اخوان کاظمی؛ محمد میرزایی


33. تحلیل فقهی ماده 590 قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه پلک‌ها

دوره 16، شماره 18، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-50

عارف حمدالهی؛ محسن جهانگیری؛ عبدالرضا اصغری


34. نسبت‌سنجی مسئولیت رانندگان بر پایۀ درجۀ تقصیر آنان

دوره 14، شماره 13، بهار و تابستان 1396، صفحه 33-56

سیدابراهیم قدسی؛ شهروز نوروزی


35. اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392

دوره 10، شماره 6، پاییز و زمستان 1392، صفحه 33-56

محمدهادی صادقی


36. رویکرد جرم‌شناختی به جعل هویت برای ارتکاب کلاهبرداری در بانکداری نوین

دوره 13، شماره 12، پاییز و زمستان 1395، صفحه 35-64

حسین میرمحمد صادقی؛ افشین آذری متین


37. سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون تأملی فقهی در مادۀ 432 قانون مجازات اسلامی

دوره 12، شماره 10، پاییز و زمستان 1394، صفحه 35-54

حسین ناصری مقدم؛ مرتضی کشاورزی ولدانی


38. پیشگیری از بزه‌دیدگی زنان از منظر آموزه‌های اسلامی و چالش‌های فرارو

دوره 9، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 35-54

حسین آقابابایی؛ ریحانه موسوی


39. مفهوم و ماهیت‌شناسی تبعید

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 37-62

محمدابراهیم شمس ناتری؛ منصوره قنبریان بانوئی


40. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ایران و آمریکا در برابر مواد مخدر

دوره 15، شماره 16، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-70

حسنعلی موذن‌زادگان؛ محمد فرجی


41. ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران

دوره 14، شماره 14، پاییز و زمستان 1396، صفحه 39-64

مرتضی محمودی؛ محمد علی بابایی؛ سیده‌بنی حسینی


42. بررسی اجمالی مقررات کیفری ماهوی و شکلی حاکم بر نشریات الکترونیکی در حقوق ایران

دوره 10، شماره 5، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-64

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ زهرا علی‌بخشی


43. فرم تعارض منافع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399


45. رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن

دوره 6، شماره 12، بهار و تابستان 1388، صفحه 37-52

شهرام ابراهیمی


46. حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحلة تحقیقات مقدماتی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1389، صفحه 39-60

محمد علی بابایی؛ علی افراسیابی


47. از حقوق کیفری تا حقوق کیفری قراردادی‌شده

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 49-66

امیرحسن نیازپور


49. نگرشی نو در رابطة جرم سیاسی با مفاهیم محاربه، افساد فی الارض و بغی در فقه و حقوق موضوعه

دوره 9، شماره 3، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-78

محمدحسن حائری؛ سیدمحمدتقی قبولی درافشان؛ سیده قدسیه موسوی مشهدی


50. ضمانت‌های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی

دوره 13، شماره 11، بهار و تابستان 1395، صفحه 53-86

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ حسین محمدکوره‌پز